Keuze van keuzevakken (1ste en 2de master)

In de masteropleiding Wiskunde zijn 30 studiepunten keuzevakken, waarbij wordt gevraagd dat er voor ten minste 18 studiepunten wiskundevakken zijn. De rest is vrij te kiezen over alle disciplines en over alle curricula van alle Vlaamse Universiteiten.

Wiskundevakken (≥18 STP)

Deze worden meestal, maar niet noodzakelijk, geselecteerd uit de lijst van meer dan vijftig vakken uit de minor onderzoek.

Andere keuzevakken (≤ 12 STP)

Doorgaans kiezen wiskundestudenten deze vakken aanleunend bij de minor.

  • Wie kiest voor de minor Onderzoek ziet zijn keuzevrijheid toenemen van vijf naar tien vakken uit deze lijst.
  • Wie kiest voor de minor Economie en verzekeringen met het oog op het behalen van een diploma in de actuariële wetenschappen, kiest meestal de overige vakken uit het voorbereidingsprogramma naar de ManaMa Actuariële Wetenschappen.
  • Wie kiest voor de minor Onderwijs kiest vaak de overblijvende vakken uit de specifieke lerarenopleiding.