Overzicht

Datum: 21/9/2017
Tijd: 16:00 - 18:00

OCW-café

De Opleidingscommissie wiskunde vindt het belangrijk dat alle lesgevers/assisten/begeleiders... zich betrokken voelen bij de opleiding wiskunde. Vandaar een uitnodiging voor een infosessie onder de vorm van een OCW-café.

Tijdens het OCW-café zullen op een losse/ongedwongen manier (bij een drankje en een knabbeltje) gedurende een uurtje enkele thema’s aangekaart worden die in de OC Wiskunde aan bod komen of gekomen zijn. Enkele mogelijke thema’s zijn:
- wat is het portfolio … stand van zaken
- peerleerbezoek … wat houdt dit in, wanneer komt het er aan
- enkele actuele aspecten zoals toetsing, evaluatievormen, werkvormen,competentiematrices, benchmarking, internationalisering, …
- de stand i.v.m. de lerarenopleiding
- ...

Het is tevens een moment om het oude academiejaar af te sluiten en het nieuwe academiejaar in te zetten.
Deze uitnodiging werd verspreid naar de lesgevers van de opleiding. Aan de lesgevers wordt gevraagd deze uitnodiging zeker ook door te sturen naar begeleiders/assistenten/... kortom iedereen die bij de opleiding wiskunde betrokken is.

Met vriendelijke groeten,
prof. M. Van Daele
OCW-voorzitter
 

Plaats: Gebouw S9, A3
Organisator: Opleidingscommissie Wiskunde