Fonds Professor Frans Wuytack
Studie- en navorsingsbeurzen

Studiebeurzen 1e bachelor wetenschappen:

  • op basis van sociale situatie van de student en studieresultaten
  • voorkeur voor wiskundestudenten

Voor verdere inlichtingen zie: Affiche

Studie- en onderzoeksbeurzen faculteit wetenschappen

Aanvraagformulieren