Studiebegeleiding

Aan de universiteit komt het erop aan om zelfstandig te leren werken. De overgang van het middelbaar onderwijs naar de universiteit is niet voor iedereen even eenvoudig. Gelukkig kan je bij talloze mensen terecht als je problemen dreigt te ondervinden.

Professoren en assistenten

In de wiskunde staan alle lesgevers klaar om extra uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Ze zijn aanspreekbaar voor vragen voor, tijdens en na de lessen. Je kunt ook een afspraak maken met een professor of assistent voor meer uitleg. De groep studenten in de wiskunde is klein genoeg om van een opendeurpolitiek te kunnen spreken.

Medestudenten

Het is vaak verrijkend voor een wiskundestudent om met vrienden uit hetzelfde jaar te praten over een vak en elkaars vragen proberen te beantwoorden.

Studententutoren

Aan de Faculteit Wetenschappen is er een speciale service van tutoren. Dit zijn goede studenten uit de master of het laatste bachelorjaar, die in sessies van een dik uur kleine groepjes eerstebachelorstudenten verderhelpen door hun vragen te beantwoorden. De tutoren zijn aanspreekbaar voor algemene vragen over studeren of de opleiding, maar geven voornamelijk vakinhoudelijke begeleiding en tips bij het studeren van specifieke vakken. Meer informatie vind je hier.

Trajectbegeleiding

Op de Faculteit Wetenschappen is er iemand bevoegd voor het begeleiden van studenten in hun studieloopbaan. Wie studeeradvies wenst, twijfels heeft over zijn studiekeuze of een geïndividualiseerd traject neemt, komt bij deze persoon terecht. Meer informatie vind je hier.

Monitoraat

Het Monitoraat van Faculteit Wetenschappen heeft een uitgebouwde studiebegeleiding. Voor vakinhoudelijke studiehulp kan je naast bij de lesgevers ook terecht bij daarvoor aangestelde UGent-medewerkers. Meer informatie vind je hier. Het monitoraat overkoepelt deze studiebegeleiding, de trajectbegeleiding en de studententutoren.

Afdeling Studieadvies

De Afdeling Studieadvies is een centraal universitaire dienst waar je terecht kan met studie- en psychologische problemen, gaande van concentratie en uitstelgedrag tot examenstress en relatieproblemen. De medewerkers aan de infobalie in het UFO helpen je verder of zorgen voor een afspraak met een studieadviseur, loopbaanadviseur, psycholoog of andere gespecialiseerde instantie. De afdeling organiseert onder andere faalangsttrainingen, introductiesessies over studeer- en planningsvaardigheden en workshops over efficiƫnt studeren. Meer informatie vind je hier.

DenkWijzer

Aan de UGent wordt een bijzondere brochure verdeeld over studeren, die inzicht verschaft in je eigen studiemethode en bomvol studietips zit. Ondanks het bijzondere karakter van de opleiding Wiskunde is deze DenkWijzer erg van toepassing op onze opleiding. Het Adviescentrum voor Studenten geeft deze bundel uit en je kan bij hen een papieren exemplaar vragen. Een online versie vind je hier.

Ombudspersoon

De ombudsdienst behandelt problemen of klachten van studenten, bemiddelt en geeft advies. De ombudspersoon kan ingeschakeld worden wanneer een student zich onrechtvaardig behandeld voelt. De ombudspersonen van de faculteit Wetenschappen vind je hier.

Begeleiding