Prijs Marianne De Leenheer

Om de nagedachtenis aan zijn op jeugdige leeftijd overleden dochter Marianne levendig te houden, heeft Ererector Andreas De Leenheer tien "Prijzen Marianne De Leenheer" ter beschikking gesteld van de Universiteit Gent. U kan hier meer over lezen in dit artikel.

De "Prijs Marianne De Leenheer", groot € 1250, wou de wiskunde-creativiteit aanmoedigen en belonen en werd jaarlijks, van 2008 tot 2016, uitgereikt aan elke student van de Universiteit Gent die een wiskundeprobleem uit

heeft opgelost.

Laureaten 2008: Kevin Coulembier, Wouter Tierens en Peter Vandendriessche.
Laureaten 2009: Jonas Degrave en Frédéric Peyskens.
Geen laureaten in 2010.
Laureaten 2011: Karsten Naert en Jeffrey De Fauw.
Laureaat 2012: Bert De Deckere.
Geen laureaten in 2013.
Laureaat 2014: Pieter Stroobant.
Laureaten 2015: Maarten Van Damme en Serge Vereecken.
Laureaten 2016: Ben de Bondt en Jasmine Maes

Marianne De Leenheer