Bachelorproject: richtlijnen

(derde jaar bachelor wiskunde in het modeltraject, 6 studiepunten).

Visie van de OCW

"Het bachelorproject betreft voornamelijk zelfstandig studiewerk, gevolgd door een schriftelijke en mondelinge rapportering. De lesgevers uit de opleiding stellen onderwerpen voor zulke projecten voor. Het bachelorproject sluit bovendien aan bij een algemeen of verbredend vak wiskunde uit de bacheloropleiding."

Onderwerp

De student bestudeert een onderwerp dat aansluit bij een vak. Deze studie kan verschillende vormen aannemen, zoals een theoretische studie van een onderwerp (bijvoorbeeld op basis van een deel van een boek, of op basis van een wetenschappelijk artikel) of een studie waar meer praktisch werk bij te pas komt (programmeerwerk, Sage, statistische analyse, …).

Het onderwerp biedt de student de mogelijkheid om zich verder te verbreden en/of te verdiepen in de methoden en theorieën die besproken werden in het vak waarbij het project aansluit. Het wordt bij voorkeur zo gekozen dat ook verbanden met andere vakken of andere delen van de wiskunde kunnen gelegd worden.

Keuze van onderwerp en begeleider

De vakgroepen WE01, WE02, WE05, WE16 en EA16 stellen via hun webpagina's een niet-exhaustieve lijst met voorstellen voor onderwerpen en begeleiders van bachelorprojecten beschikbaar. In het begin van het academiejaar waarin het bachelorproject wordt opgenomen in het curriculum (november) neemt de student contact op met één van deze begeleiders om een onderwerp af te spreken. Uiterlijk op het einde van de twaalfde lesweek deelt de student aan de voorzitter van de examencommissie de keuze van het bachelorproject mede: het vak waarbij het project aansluit, de begeleider en het onderwerp van het project. De data en de oproep voor het indienen van de gevraagde informatie worden via Minerva bekend gemaakt door de voorzitter van de examencommissie.

Begeleiding en opvolging

Rapportering en beoordeling

Lijst van vakken waarbij een bachelorproject kan aansluiten

Uit eerste jaar bachelor wiskunde:

Uit tweede jaar bachelor wiskunde:

Uit derde jaar bachelor wiskunde:

Uit de minorvakken economie:

Uit de minorvakken economie: