Educatieve master

Leraar wiskunde worden in het hoger secundair onderwijs

Om les te mogen geven in de hogere graden van het secundair onderwijs dient men het diploma van een educatieve masteropleiding te behalen. Voor wiskunde verkrijgt men een vereiste bekwaamheid door Vakdidactiek Wiskunde I te volgen in die educatieve master.

De Educatieve Masteropleiding Wetenschap en Techniek is een tweejarige master bestaande uit 120 studiepunten, met een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten. Deze opleiding combineert onderwijskundige vakken met domeinvakken. De 15 studiepunten van het voorbereidingsprogramma kunnen reeds behaald worden in de bachelor wiskunde door de minor “Onderwijs” te kiezen. Wie deze minor niet gevolgd heeft kan toch de educatieve masteropleiding aanvatten, mist het voorbereidingsprogramma van 15 STP ook (extra) op te nemen.

Wie de gewone master wiskunde volgt kan achteraf als zij-instromer een verkorte vorm van de Educatieve master Wetenschappen en Techniek volgen. Dit houdt in: vrijstellingen voor de domeinvakken (54 STP) en de domeinmasterproef (21 STP). Rest nog te doen: de educatieve component van de masterproef (9 STP) en de vakken van de component leraar (inclusief het voorbereidingsprogramma indien nog niet afgewerkt in de bachelor, dus alnaargelang, 36 of 51 STP).

Wie via keuzevakken en een gepaste minorkeuze in de bachelor minstens 30 studiepunten credits fysicavakken haalde, kan als keuzevak in de educatieve master Wetenschappen en Techniek de vakdidactiek natuurkunde opnemen en zo ook vereiste onderwijsbevoegdheid krijgen voor het vak natuurkunde, bovenop dit voor wiskunde.

Het diploma van een educatieve master fungeert ook als opleiding om les te geven in het hoger onderwijs en om in te staan voor bedrijfsopleidingen en vormingsprogramma’s.

Educatieve Master Wetenschap en Techniek (135 STP)

Hier geven we een beknopt overzicht van de vakken in de educatieve master. Meer details kan je vinden in de studiegids.

Voorbereidingsprogramma (15 STP)

 • Krachtige leeromgevingen 6 STP
 • Wetenschappen en Techniek 6 STP
 • Oriëntatiestage 3 STP

Master (120 STP)

Component leraar (36 STP)

 • De leraar bonnen school en maatschappij. (4 STP)
 • Klasmanagement en reflectie (4 STP)
 • Psychologie van de adolescentie (4 STP)
 • Vakdidactiek Wiskunde I (6 STP)
 • Stage A: STEM (4 STP)
 • Stage B: wiskunde ( 4STP)
 • Stage C: wiskunde (4 STP)
 • Keuzevak (6 STP)
  • Vakdidactiek Wiskunde II
  • Uitbreidingsstage
  • Ander keuzevak

Component Domein (54 STP)

 • Major (30 STP)
  • Zuivere wiskunde
  • Wiskundige natuurkunde
  • Toegepaste wiskunde en informatica
 • Keuzevakken (24 STP)
  • 'Gevorderde onderzoeksvakken'
  • 'Keuzevakken wiskunde'

Masterproef. (30 STP)

Didactische masterproef
of
Domeinmasterproef met didactische component

Geeft vereiste lesbevoegdheid wiskunde in hogere cyclus secundair onderwijs