Kan ik Wiskunde studeren?

Verwachtingen

Iedereen die in het secundair onderwijs vlot kon omgaan met de abstracte taal van de wiskunde en voldoende gemotiveerd is om verder te gaan in het nadenken over scherp gedefinieerde structuren, moet deze studierichting zeker aankunnen.

Voorkennis

De eerstejaarsvakken sluiten aan bij de vaardigheden zoals aangebracht in het secundair onderwijs. Wie zes uur wiskunde volgde, heeft ruim de benodigde voorkennis om de opleiding Wiskunde tot een goed einde te brengen.

Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor de richting wiskunde zijn dezelfde als voor de meeste andere richtingen aan de universiteit. Er is alleen een diploma van hoger secundair onderwijs nodig. Buitenlandse studenten worden toegelaten na positief advies van de opleidingscommissie wiskunde.

Wie problemen rond toelatingsvoorwaarden voorziet, neemt best contact op met het Adviescentrum voor Studenten.