Master: minorkeuze (1ste master)

In de Master Wiskunde moet je één van de drie minoren kiezen. Dat is een verbredend traject dat voorbereidt op de arbeidsmarkt. Je kiest dan voor 30 studiepunten aan vakken uit een lijst, die je hier vindt.

Minor Onderzoek

Wie door de wiskundige microbe gebeten is en zelf wil meestappen in hedendaags onderzoek in de zuivere, fysische of toegepaste wiskunde, kan kiezen voor de minor Onderzoek. Je krijgt er de kans om je nog dieper in te werken in je vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen. Concreet kun je kiezen voor vakken die aansluiten bij hedendaagse ontwikkelingen in wiskundig onderzoek en vaak hebben ze zelf een onderzoekscomponent.

Deze minor bereidt onder andere voor op een academische carrière, startend met een doctoraat.

In de regel wordt het vak literatuurstudie gevolgd tijdens het eerste masterjaar, terwijl seminarie/stage in het tweede masterjaar worden opgenomen. De stage zelf wordt in de regel gepland in de zomermaanden tussen het eerste en het tweede masterjaar.

Meer informatie over:

Minor Economie en verzekeringen

De student die de bankensector, verzekeringssector of bedrijfswereld wil intrekken, wordt met de minor Economie en verzekeringen gewapend met de nodige economische kennis.

In deze minor zijn ook enkele vakken opgenomen uit de keuzevakken rond ondernemerschap die universiteitsbreed wordt aangeboden.