Masteropleiding

De wiskunde is vandaag zodanig uitgebreid dat het onmogelijk is een basiskennis te hebben van alle wiskundige disciplines. Bovendien komen wiskundigen terecht in uiteenlopende sectoren. Daarom heb je als wiskundig mature masterstudent een grote keuzevrijheid bij het samenstellen van je vakkenpakket.

Major (30 STP)

Om te beginnen kies je een major, die aangeeft waar je interesses liggen binnen de wiskunde. De keuzes zijn:

  1. Zuivere wiskunde
  2. Wiskundige natuurkunde
  3. Toegepaste wiskunde en informatica

Aan de hand van vijf gevorderde vakken (30 studiepunten) word je tot een hoog niveau van kennis en competenties gebracht.

Minor (30 STP)

Onafhankelijk van de major wordt een minor gekozen. Dat is een verbredend traject dat voorbereidt op de arbeidsmarkt. De aangeboden minoren zijn:

  • Onderzoek
  • Economie en verzekeringen

Concreet kies je voor 30 studiepunten aan vakken uit een lijst. (Meer info over de minorkeuze)

Masterproef (30 STP)

In het tweede masterjaar doe je wiskundig onderzoek en schrijf je daarover een masterproef. Hiervoor worden 30 studiepunten voorzien. (Meer info)

Keuzevakken (30 STP)

De overige 30 studiepunten worden met keuzevakken gevuld, aanleunend bij eigen interesses. Achttien daarvan dienen gespendeerd te worden aan wiskundevakken. (Meer info)

Continuumhypothese

De presentatie die tijdens het infomoment over de masteropleiding gebruikt werd kan men hier bekijken.

Doelstellingen en Eindtermen - Opleidingscompetenties

In de studiekiezer kan u de 'Doelstellingen en eindtermen' en ook de 'Opleidingscompetenties' vinden.