Master: majorkeuze (1ste master)

De keuze van je major geeft aan waar je interesses liggen binnen de wiskunde. Ben je gebeten door de hedendaagse zuivere wiskunde en wil je je verder bekwamen in het abstract denken en zorgvuldig redeneren? Ben je eerder geïnteresseerd in hoe concrete problemen kunnen aangepakt worden met adequate wiskundige technieken, gaande van financiële wiskunde tot kunstmatige intelligentie? Of wil je je verdiepen in de wiskundige beschrijving van de fysische realiteit, met leertrajecten in relativiteitstheorie en kwantummechanica? Voor elke wiskundige is er een interessante major, te kiezen uit:

 1. Zuivere wiskunde
 2. Wiskundige natuurkunde
 3. Toegepaste wiskunde en informatica

Doorheen de bacheloropleiding kan duidelijk worden welke wiskunde je het meeste ligt en interesseert. De vakken Statistiek, Numerieke analyse, Toegepaste wiskundige evolutiemodellen en Financiële wiskunde hebben bijvoorbeeld een toegepast karakter. De achtergrondkleuren van de vakken op het samenhangsoverzicht kunnen misschien ook duidelijkheid scheppen.

Binnen een major moet je vijf vakken kiezen van een basisvakkenlijst. Deze majorvakken staan hieronder. Voor de studiefiches verwijzen we naar de studiegids.

Zuivere wiskunde

 • Partiële differentiaalvergelijkingen
 • Differentiaalmeetkunde II
 • Polaire ruimten
 • Lineaire algebraïsche groepen
 • Banachruimten en Banachalgebra's
 • Cliffordanalyse
 • Wiskundige logica II
 • Galoismeetkunde

Wiskundige natuurkunde

 • Partiële differentiaalvergelijkingen
 • Differentiaalmeetkunde II
 • Variatierekening met toepassingen in de wiskundige natuurkunde
 • Representatietheorie en toepassingen
 • Relativiteitstheorie
 • Golven en patroonvorming in
  complexe biofysische systemen
 • Kwantumveldentheorie
 • Kwantumcomputing [en]

Toegepaste wiskunde en informatica

 • Partiële differentiaalvergelijkingen
 • Computeralgebra
 • Wiskundige modellering van
  artificiële intelligentie
 • Gevorderde numerieke methoden
 • Financiële wiskunde: discrete stochastische modellen
 • Statistische besluitvorming [en]
 • Wachtlijntheorie
 • Discrete algoritmen
 • Machine Learning [en]
 • Automaten, berekenbaarheid en complexiteit