Erasmus

Durf weggaan!

Het is mogelijk om een gedeelte van uw wiskundestudies in het buitenland door te brengen in het kader van een Erasmusuitwisseling.

Waarom

Er zijn vele redenen om een gedeelte van uw studies in het buitenland te doen:

  • om te studeren in een ander land en andere cultuur,
  • om buitenlandse ervaring op te doen,
  • om een vreemde taal beter te leren spreken, lezen en schrijven,
  • om opleidingsonderdelen die niet op het wiskundecurriculum van de Universiteit Gent staan, aan een andere universiteit te volgen.

Zoals de titel zegt, durf weggaan. Overwin de kleine problemen die optreden tijdens de eerste weken van je verblijf, en keer na je verblijf als een rijker internationaal ervaren jongere terug.

Wanneer

Mooie momenten voor een studie aan een buitenlandse universiteit zijn het tweede semester van de derde bachelor wiskunde, of één semester of volledig academiejaar in de masteropleiding.

De deadline voor het indienen van een aanvraag voor een Erasmusverblijf is einde februari van het lopend academiejaar, als je het academiejaar eropvolgend een Erasmusverblijf wenst door te maken.

Erasmus

Waar

De opleiding wiskunde heeft met verschillende universiteiten in o.a. Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië, Noorwegen, Hongarije, Slowakije en Turkije bilaterale akkoorden afgesloten om internationale uitwisseling van wiskundestudenten mogelijk te maken. Het is ook mogelijk een verblijf door te maken aan een Waalse universiteit binnen het kader van het Erasmus Belgica project.

In recente jaren zijn er wiskundestudenten op Erasmusverblijf geweest aan de Université Paris 7 Diderot d'Alembert, University of Reykjavik, University College Dublin, University of Oslo, Universitat Politècnica de Catalunya, en Université de la Méditerranée Aix-Marseille II.

Ervaringen

We verzamelden enkele reacties van wiskundestudenten die een Erasmusverblijf doorgemaakt hebben.

Meer weten

Meer informatie vind je op de webpagina voor internationalisering van de Faculteit Wetenschappen.

Voor vrijblijvende informatie over een Erasmusverblijf aan een buitenlandse universiteit of universiteit in Wallonië, kunt u terecht bij
Prof. Dr. Leo Storme
Vakgroep Wiskunde
Krijgslaan 281 - Gebouw S22
ls@cage.ugent.be