Bachelor: minorkeuze (2de bachelor)

Door vanaf het tweede bachelorjaar een minor te kiezen, kan je als wiskundestudent je kennisveld verbreden in één van de belangrijkste toepassingsdomeinen van de wiskunde. Op deze webpagina vind je een extra woordje uitleg over de toepassingen van wiskunde in deze andere wetenschappen. Deze verbreding is nuttig voor wie later, werkzaam in één van deze vier sectoren, zijn wiskundekennis zal moeten toepassen, maar is ook op zichzelf een interessante aanvulling op de opleiding tot wiskundige.

Een minor is een vaste lijst van vakken van 6 studiepunten, waaruit er drie moeten gekozen worden. Wie ook een vierde vak uit de lijst wil volgen, kan dit doen in het vrije keuzevak. In het modeltraject worden twee minorvakken in het tweede jaar gevolgd, één in elk semester, en in het derde jaar wordt een derde minorvak en een vrij keuzevak gevolgd, ook één in elk semester. Elke student mag naar eigen goeddunken van dit standaardtraject afwijken, door bijvoorbeeld een semester met 36 en één met 24 studiepunten te nemen.

De opleiding doet haar best om het lesrooster zó op te stellen dat elke minor kan gevolgd worden zonder overlappende lesuren. Daarvoor is er in elke minor een standaardtraject, waarbij elk minorvak een bepaald semester heeft waarin dit vak volgbaar is zonder overlap met het plichtpakket. Op deze pagina staat van elk vak in welk semester het aangeraden wordt het te volgen.

Minor Biowetenschappen

Biologie, microbiologie en genetica zijn sterk groeiende toepassingsgebieden van de wiskunde. Bij de modellering van biologische systemen komt heel wat wiskunde kijken, van diverse aard.

Concrete biologische toepassingen vind je hier, de studiefiches hier.

Minor Economie

Al wie economie of actuariaat op een serieus niveau beoefent of onderzoekt, krijgt onvermijdelijk te maken met een behoorlijke dosis wiskunde. Partiële differentiaalvergelijkingen en stochastische modellen zijn tegenwoordig schering en inslag bij de studie van afgeleide financiële producten zoals opties.

Meer informatie vind je hier, de studiefiches hier.

Minor Informatica

De toenemende informatisering van de maatschappij vertaalt zich in een erg grote vraag naar informatici. Kunnen programmeren en logisch nadenken zijn niet alleen samen een gouden troef, de studie van informatica is voor elke wiskundige erg interessant.

Meer informatie vind je hier, de studiefiches hier.

Minor Natuurkunde

Natuurkunde is sinds oudsher het belangrijkste toepassingsgebied van de wiskunde geweest: beiden zijn samen opgegroeid. In deze minor wordt de zin van een wiskundig kader voor de fysica duidelijk en wordt tegelijk de fysische intuïtie aangescherpt.

Meer informatie vind je hier, de studiefiches hier.

Minor Onderwijs

Met deze minor kunnen wiskundestudenten die ambitie hebben voor het lerarenberoep, zich al voorbereiden op de educatieve masteropleiding.

Meer info staat hier. De studiefiches hier.

Voor geen enkel vak in de bachelor wiskunde is de voorkennis uit één van de minorvakken noodzakelijk.