Bacheloropleiding

De opleiding tot bachelor Wiskunde is algemeen wiskundig vormend.

In het eerste bachelorjaar wordt de basis gelegd voor de vakken uit latere jaren. In het tweede en derde bachelorjaar worden verschillende vakgebieden binnen de wiskunde aangeraakt, van logica tot wiskundige statistiek.

Vanaf het tweede bachelorjaar kiest de student één van de volgende minoren, waaruit drie keuzevakken gevolgd worden.

  • Biowetenschappen
  • Economie
  • Informatica
  • Natuurkunde
  • Onderwijs

Verder op deze website vind je relevante informatie bij het maken van een minorkeuze. In het derde bachelorjaar is er een vrij keuzevak, dat je kan kiezen uit alle bacheloropleidingen van alle Vlaamse universiteiten.

We duiden ook de samenhang van het vakkenpakket van de bacheloropleiding.

Getaltheorie
1ste bac 1ste sem Analyse I Lineaire algebra en meetkunde I Discrete wiskunde I Computerproject wiskunde Programmeren I
2de sem Analyse II Lineaire algebra en meetkunde II Discrete wiskunde II Theoretische mechanica Algemene natuurkunde
2de bac 1ste sem Complexe analyse Algebra I Statistiek I Algoritmen en datastructuren Minorvak 1
2de sem Topologie en metrische ruimten Differentiaal-meetkunde Statistiek II: project Numerieke analyse Minorvak 2
3de bac 1ste sem Functieruimten Projectieve meetkunde Statistiek III: regeressieanalyse Optimalisatie Minorvak 3
2de sem Logica Algebra II Bachelorproject Wiskundige Modellering Vrij keuzevak

Doelstellingen en Eindtermen - Opleidingscompetenties

In de studiegids kan u in de linkerkolom doorklikken naar 'Doelstellingen en eindtermen' en ook naar 'Opleidingscompetenties'.