Wiskunde studeren

We betoogden al dat wiskunde een uitgebreide, invloedrijke en evoluerende discipline is. Misschien vind je dat geen overtuigende reden om je er ook vijf jaar in te verdiepen. Toch zijn er een aantal stevige argumenten om een studie in de wiskunde te overwegen, tenminste als je erin geïnteresseerd bent.

De opleiding is interessant

Het is bijzonder verrijkend om een zicht te krijgen op de totaliteit van de wiskunde, met alle verschillende takken en recente evoluties. Neus maar eens rond op Wikipedia om de diversiteit van de wiskunde te proeven. Uit al die takken van de wiskunde zul je er uiteindelijk één moeten kiezen om je masterproef in te maken, maar ze zijn zo divers dat er voor elke wiskundige wat wils is.

Studenten en alumni getuigen dat ze wiskunde zien als een studierichting met intrinsieke schoonheid. Je zult ondervinden dat wiskundige theorieën verbluffend mooi kunnen zijn. En je leert er de esthetiek van een sluitende redenering appreciëren. Paul Erdős antwoordde ooit, op de vraag waarom getallen mooi zijn: "Het is als vragen waarom Beethovens negende symfonie mooi is. Als je niet ziet waarom, zal niemand het je kunnen vertellen. Ik weet dat getallen prachtig zijn. Als getallen het niet zijn, dan is niets mooi."

Wiskunde bedrijven kan zeer leuk zijn. In een abstracte zin van het woord zoeken wiskundigen patronen. Dat kan heel bevredigend zijn, het ontdekken van structuur in een complex systeem. Maar ook een cruciaal inzicht krijgen dat een moeilijk probleem oplost, geeft veel voldoening. Al wie graag puzzels oplost, zal zich kunnen amuseren in de opleiding wiskunde.

Dat je een studiekeuze moet maken, betekent dat je de unieke kans krijgt om je de volgende vijf jaar elke dag bezig te houden met datgene wat je écht boeit. Daarom is het belangrijk dat je iets kiest wat je interesseert. Hoe kun je nu uitmaken of je de universitaire wiskunde interessant zult vinden? Dat je de wiskunde in het middelbaar kon appreciëren en dat je graag logisch nadenkt en zoekt naar oplossingen van uitdagende problemen zijn alvast sterke aanwijzingen. En als je het fijn vindt om op Wikipedia over wiskunde te lezen, dan hoef je zeker niet te twijfelen.

Basis voor later

Wiskunde is een veelzijdig diploma, waar je nog alle kanten mee uitkan. Door de algemene vorming in logisch redeneren en probleemoplossend denken, kun je aan de slag in diverse sectoren. Wie interesse heeft in een specifieke bedrijfssector of toepassingsgebied van de wiskunde, zal er met grote waarschijnlijkheid terecht kunnen!

Wiskunde vormt een stevige basis voor alle jobs en vervolgopleidingen die je wil doen. Na de studie is het vaak gemakkelijker om bijkomende kennis te verwerven over één specifieke tak dan om gemiste wiskundige kennis en vaardigheden in te halen. Om die reden hebben wiskundigen vaak een voetje voor. Als ze bijvoorbeeld solliciteren voor een job in de software-industrie of voor een functie in de verzekeringssector of voor een doctoraat in de modellering van complexe biologische systemen, is hun achtergrond als wiskundige een troef die een informaticus, econoom of bioloog niet heeft.

Wiskundigen beschikken over competenties die hen op de arbeidsmarkt uniek maken. Om te beginnen hebben ze geleerd om abstract en conceptueel te denken. In de bedrijfswereld moet je vaak doorheen het concrete kunnen kijken en de belangrijke actoren kunnen identificeren. Ook een kritische geest, het leggen van verbanden en de zin voor afwerking en detail zijn kerncompetenties van een wiskundige die een werkgever ten zeerste apprecieert. Alumni roemen verder het doorzettingsvermogen dat ze in de opleiding leerden. Je leert er bovendien in team werken en een redenering helder formuleren, zowel mondeling als schriftelijk.

Wiskundigen vinden hun jobs vaak erg leuk en uitdagend. Omdat ze zijn gerekruteerd op hun competenties en puzzelmentaliteit, kunnen ze zich uitleven in dat wat ze graag doen: problemen oplossen met de technieken en inzichten die ze verworven hebben in hun wiskundige opleiding. Ook alumni die er resoluut voor kozen om wiskunde te onderwijzen, vinden hun werk meestal plezant en van groot belang.

Wiskundigen worden serieus genomen op de arbeidsmarkt. Omdat ook burgerlijk, industrieel en handelsingenieurs de taal van de wiskunde niet als eenvoudig hebben ervaren, dwingt het diploma respect af. Oud-studenten beamen dat wiskundigen vaak doorgroeien naar leidinggevende functies.

Naar wiskundigen is een grote vraag op de arbeidsmarkt. Voor functies in data-analyse of risicoanalyse, die sterk aan belang winnen, is men meestal specifiek op zoek naar wiskundigen, maar de vraag naar hoogopgeleiden met een wiskundige vorming stijgt overal. Er wordt tegen 2025 een sterke groei in banen voor wiskundigen verwacht, mede door de exponentiële groei van populariteit van wiskunde in nieuwe gebieden zoals gezondheidszorg, sporttechnologie en politiek. Tot slot, het tekort aan wiskundeleraren is drastisch. Wie het onderwijs ambieert, zit geen dag zonder werk en je kan zelfs kiezen waar je lesgeeft.

Wiskundigen behoren tot de topverdieners in België. Volgens cijfers van 2014 van de FOD Economie staan wiskundigen, statistici en actuarissen met een gemiddeld brutomaandloon van € 5 154 op de achtste plaats. Fysici en chemici bekleden de negende plaats en ingenieurs elektrotechniek de tiende plaats. Alle overige posities in de top-10 (op de vierde plaats voor artsen na) worden ingenomen door managers en directeurs. (Bron)

Wil je weten wat de jobmogelijkheden voor wiskundigen precies zijn? Kijk dan hier verder.

Vergelijking met andere opleidingen

De richting wiskunde wordt vaak vergeleken met andere wetenschappelijke richtingen met een sterke wiskundige component, zoals Fysica en sterrenkunde, Informatica en Burgerlijk Ingenieur.

Het voornaamste punt van verschil is dat voor laatstgenoemde richtingen de wiskunde een hulpmiddel is dat - vaak met veel succes - aangewend wordt om vakspecifieke problemen op te lossen. In de opleiding wiskunde daarentegen is de wiskunde zelf de kern van de studie.

Ingenieurswetenschappen

De opleiding tot Burgerlijk Ingenieur wordt gegeven aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, voorheen Toegepaste Wetenschappen. De studie richt zich op mensen die geïnteresseerd zijn in machines, bruggen, pompen, computers en andere ingenieuze mechanismen. Ze lossen problemen op van heel uiteenlopende aard en worden daarop voorbereid met een breed studieprogramma dat ook vakken als chemie, programmeren en economie heeft. Hoewel de wiskunde voor hen onmisbaar is, blijft het een hulpmiddel en niet iets dat op zichzelf belang heeft en bestudeerd wordt.

In de eerste jaren van de ingenieursopleiding zitten er een aantal vakken wiskunde, maar later zal het ombuigen naar enkel praktische toepassingen, in bijvoorbeeld chemische materiaaltechnologie, of bruggen- en wegenbouw. De wiskundeopleiding zet dat theoretische traject volledig door tot het einde. Waar je voorkeur naar uitgaat, is een afweging die je zelf moet maken.

Meer weten? Hier.

Informatica

De opleiding Informatica staat dichter bij de opleiding Wiskunde – beiden worden ook aan de faculteit Wetenschappen onderwezen. Informaticastudenten leren bij over computernetwerken en software-ontwikkeling, maar naast de technische kant maken zij ook kennis met de theoretische kant: redeneren, abstraheren en formuleren; algoritmen en datastructuren; formele logica en formele talen; automaten en complexiteit zijn allen namen van verplichte vakken uit de bachelor Informatica. Om hun informaticakennis te ondersteunen krijgen zij ook wiskundige basisvakken als algebra en meetkunde, analyse, discrete wiskunde, kansrekening en statistiek en numeriek rekenen.

In de bachelor Wiskunde kan je de minor informatica volgen, die je toelaat om in je curriculum een goede informaticakennis op te bouwen.

Fysica en Sterrenkunde

Natuurkundigen bestuderen de wiskunde voornamelijk in het eerste bachelorjaar in abstracte vorm om daarna te gebruiken voor het opstellen van theorieën of analyseren van experimenten.

Wie interesse heeft in theoretische fysica, kan in de bachelor Wiskunde kiezen voor de minor natuurkunde en in de master voor de major Wiskundige natuurkunde. Dit studietraject, dat uniek is in Vlaanderen, laat toe om je vanuit een brede wiskundige basis te verdiepen in de theoretische aspecten van de natuurkunde.

Op dit moment kan je cursuscruisen bij de opleidingen Wiskunde en Fysica en Sterrenkunde en Informatica.