Jobuitwegen

Met een diploma van Master in de wiskunde kan je heel wat richtingen uit: de beroepsuitwegen zijn talrijk en zeer divers. Een wiskundige is getraind in het analyseren en oplossen van problemen en dat opent een waaier aan mogelijkheden. Meer over gewaardeerde competenties van wiskundigen: hier.

Dat wiskundigen echte topjobs hebben, blijkt onder andere uit rankings waarin ‘wiskundige’ steevast in de top 5 meedraait (meer info).

Bedrijfswereld

In minstens twee domeinen waardeert de bedrijfswereld de inzichten van wiskundigen bijzonder: voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen en voor de analyse van data. Het zijn wiskundige disciplines die in elk bedrijf fors aan belang winnen, en waarvoor de competenties in de opleiding wiskunde worden aangeleerd. Dat neemt niet weg dat wiskundigen in diverse afdelingen van alle sectoren terecht kunnen, van bij staalreuzen tot in informaticabedrijfjes. Hun doorzicht in complexe structuren maakt hen onmisbaar bij het structureel oplossen van moeilijke problemen. Ook voor bedrijfsplanning, ICT, management, automatisering of onderzoek rekent men graag op wiskundigen.

Financiële sector

Banken en verzekeringsmaatschappijen zijn een gretige afnemer van wiskundigen. Wiskundigen moeten er bijvoorbeeld risico's inschatten op basis van wiskundige theorieën en parameters schatten voor hun modellen, maar ook hier is de verscheidenheid aan specifieke opdrachten enorm.

Onderzoek

Een aanzienlijk deel van de masterstudenten wiskunde doctoreert na het behalen van hun diploma, waarbij ze bezoldigd worden voor het uitvoeren van onderzoek. Velen doen dat in de wiskunde zelf, maar wiskundestudenten zijn ook erg gegeerd om een doctoraat te maken in de informatica, theoretische fysica, biowetenschappen of artificiële intelligentie, omdat vele takken van de wetenschap vandaag steunen op geavanceerde wiskunde. Na hun doctoraat kunnen ze aan de universiteit blijven als post-doctoraal onderzoeker, of kiezen ze een niet-academische carrière. Ook in onder andere het Koninklijk Observatorium, het KMI, het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Instituut voor Wetenschap en Techniek is er plaats voor wiskundigen met interesse in wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs

Vermits wiskunde een basiswetenschap is voor vele andere disciplines, wordt wiskunde veel onderwezen in het secundair en hoger onderwijs. Omdat vele wiskundigen kiezen voor een andere uitdagende en goedbetaalde job, is er een gigantische nood aan enthousiaste en capabele lesgevers met een degelijke wiskundige achtergrond, vooral in het secundair onderwijs.

De opleiding tot leerkracht werd in 2018 hervormd. Wie een opleiding wiskunde wil combineren met een opleiding tot leerkracht, kan dat voortaan doen via de Educatieve Master Wiskunde.

Concreet

Als dat allemaal wat abstract is: een lijst met zaken die je als wiskundige kan doen vind je op WeUseMath.org.

De opleiding wiskunde verzamelde ook interviews met enkele oud-studenten van de opleiding wiskunde aan UGent: