Wegwijs

Cursus

Voor elk vak bestaat een degelijke, gedrukte cursus die de leerstof bevat. Ze kunnen thuis gedownload en afgeprint worden of aan het begin van het semester aangekocht worden bij de professor of de studentenkring, voor een prijs tussen € 4 en € 12. Boeken kosten gemakkelijk € 40, maar het feit dat er maar amper verplichte vakken met een handboek zijn, maakt wiskunde tot één van de goedkoopste richtingen aan de universiteit.

Hier staan twee voorbeelden van cursussen van eerstejaarsvakken (2014): Analyse I en Lineaire algebra en meetkunde I.

Theorielessen

Hoorcolleges of theorielessen zijn uiteenzettingen van de professor, die meer omvatten dan een herhaling van de gedrukte cursus. Een les is eerder een gestructureerde synthese, waarin klemtonen worden gelegd, voorbeelden gegeven en demonstraties getoond.

Oefeningenlessen

Elk vak heeft ook zijn werkcolleges of oefeningenlessen. De bedoeling is dat de studenten voeling krijgen met de geïntroduceerde begrippen en inzicht verwerven door de leerstof toe te passen. Op het examen komen ook oefeningen, die in de lijn liggen van deze gemaakt in de lessen.

Aantal lessen

In de opleiding wiskunde zijn er relatief weinig theorie- en oefeningenlessen, zodat er voldoende tijd overblijft voor zelfstudie. De academische kalender vind je hier.

Elk semester worden er gedurende 12 weken lessen gegeven. Na een periode van blok volgen er enkele weken examens.

Gent

Er zijn een hele hoop troeven die Gent speciaal maakt als studentenstad en wiskunde centrum. We hebben er een aantal eens op een rijtje gezet.

Leslocaties

Alle lessen vinden plaats op de Sterre. Een kaartje van campus Sterre vind je hier.

Onderwijs- en Examenreglement

Wie zich inschrijft aan de UGent, is gebonden aan het Onderwijs- en Examenreglement. Dit lijvig document gaat o.a. over toelatingsvoorwaarden, de UGent-account, creditcontracten en vooral examengerelateerde aangelegenheden. Een begrijpelijke samenvatting voor studenten, met schema's en foto's, is het Vademecum voor studenten. Het telt 76 pagina's. Beide documenten kun je vinden op deze pagina van de centrale UGent-website.

Cursusen

Lessen